Arbetstidsrapportering – för en effektiv organisation

tidrapporteringAtt rapportera tid på arbetsplatser är ett effektivt system för att kontrollera verksamheten och skapa goda förutsättningar för en gynnsam utveckling, samt ett underlag för framtida beslut. För vissa klingar arbetstidsrapportering lite illa, som att det vore en onödig kontroll av personalen från företagets ledningssida, men faktum är att företaget utöver den lönegrundande tiden kan få ut information man annars sällan upptäcker. Det är alltså inte alls enbart ett inslag för att stämma av personalens prestation utan bättre beskrivet som ett effektivt verktyg för verksamheten som helhet. Ferox Konsult AB är ett företag som erbjuder system för tidrapportering.

Vad kan då arbetstidsrapportering innebära?

Det kan exempelvis vara enskilda projekt inom verksamheten som ledningen önskar få klarhet över när det kommer till effektivitet och tidsplanering. Kanske behövs det introduceras fler personer till projektet? Kanske är det tvärtom tidsslöseri med allt för många i projektet? Huvudsakligen handlar arbetstidsrapportering om att man med ett korrekt system ska kunna ta fram ett rättvist och praktiskt underlag som hjälper företaget att lägga pengar på rätt saker, vilket i sin tur leder till högre effektivitet. Idag använder sig de flesta företag av moderna system för att på bästa sätt få in rapporteringen.

Lönekostnader

Faktum är att löner är den egentligen överlägset mest tyngsta kostnadsposten för företag med personal som jobbar annat än klassiska 8-17 måndag till fredag. Ett bra exempel är transportföretag där inrapporteringen av arbetstid (som är vad personalens lön grundar sig på) underlättas avsevärt med ett smidigt system. Om det administrativa arbetet inom ett företag kan förenklas och förbättras ökar man även förutsättningarna till bättre kontroll på kostnader och resursbehov när det kommer till allt från personal till projekt.

Den största fördelen med att använda sig av ett modernt och smidigt system när det kommer till arbetstidsrapportering är framför allt kostnadskontrollen inom företaget. De här typen av system är dessutom anpassade utifrån verksamhetens bransch, storlek och rutiner – vilket så klart bidrar till en effektiv administration och snabbt integrerade åtgärdsplaner.