Korrosionsskydd genom elförzinkning

Förzinkning är ett sätt att skydda metaller från rost. Förzinkning går också ofta under namnet galvanisering. Det är en elektrokemisk process där ett föremål av stål eller järn beläggs med ett tunt lager av zink för att förhindra rostning och korrosion. Zink ger ett bra och stabilt skydd och skapar samtidigt en vacker yta.

Behandling av stålföremål

Elförzinkning kan utföras med eller utan legering och att använda sig av en process utan legering är absolut vanligast vid behandling av stålföremål. Vanligast är då att lägga krom på ytan för att det nya utseendet ska hålla bra över tid och för att skyddet ska vara intakt. Elförzinkning används främst på föremål som ska användas inomhus i förhållandevis torra miljöer.

Förhindra korrosion

Metoden elförzinkning är vanlig speciellt för galvanisering av skruvar och andra byggdetaljer, eftersom metoden är mycket kostnadseffektiv, speciellt på mindre föremål. Att förhindra rostning genom just elförzinkning är ett smidigt sätt att skydda metallföremål. Allergiska reaktioner kan dock uppstå hos vissa människor som en reaktion på zink, vilket ska tas i beaktande. Dock finns det idag många zinkbad som är helt fria från de cyanider och andra ämnen som kan orsaka just allergiska reaktioner.