Marknaden för bilverkstäder

Marknaden för bilverkstäder har förändrats en hel del under de senaste åren. Dels har en del av arbetena en annan karaktär en tidigare (elektronik med mera) och dels har det vuxit fram företag som försöker utnyttja stordriftsfördelar.

Bilverkstad

Som bilist har man då och då anledning att uppsöka en bilverkstad. Tack och lov har bilar blivit mer driftssäkra än tidigare, men det finns vissa saker som alltid måste utföras på en bil och som det kan vara svårt eller rent av omöjligt att klara själv.

Det finns en del lagliga krav som man som bilist måste följa och som ofta, men inte alltid kräver ett besök på verkstaden. Lagen kräver exempelvis att om du har en bil som är minst fem år gammal ska den besiktigas varje år med första besiktningen efter tre år. Är det en äldre bil kan det vara skäl att låta en bilverkstad titta på bilen före besiktningen och gå igenom de punkter ett besiktningsprotokoll innehåller.

Det andra lagliga kravet som innebär en återkommande insats är att man under vissa tidsperioder måste ha olika typer av däck. Kraven varierar mellan olika landsändar men innebär för varje svensk att det måste bytas däck. En del gör det själva men det finns många skäl att vända sig till en bilverkstad.