Personalindustrin

Att hantera och förse företag med personal är en relativt ny bransch eller industri i Sverige. I vardagligt tal kallar man företag vars affärsidé är att förse andra företag med kompetent personal för bemanningsföretag. Dessa företag får sina intäkter genom att de företag som hyr in personal betalar ett överpris eftersom de med kort varsel kan avsluta samarbetet och låta den inhyrda personalen sluta arbeta för dem. En stor fördel för de företag som hyr personal är att de slipper uppsägningstider och att själva sköta personaladministrationen. Det enda som krävs är att de betalar fakturorna som bemanningsföretaget skickar till dem. Personalen som hyrs in är nämligen anställda av bemanningsföretaget.

För de företag som väljer att delvis eller enbart ha egna anställda krävs en personalavdelning och lönekontor. Det behövs också en HR-ansvarig som har koll på personalfrågor och rekrytering. Genom att anlita ett bemanningsföretag kan besparingar göras även på dessa områden, genom minskat administrativt arbete.

Vill du veta mer om bemanningsbranschen rekommenderar vi ett besök hos Bemanningsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering av personal.