Petrokemisk industri

Den petrokemiska industrin startade på 1920-talet men tog ordentlig fart först efter andra världskriget då det ekonomiska och politiska läget tillät en expansion av industrin. Anledningen till petrokemins expansion var skiftet inom organisk-kemisk industri från kol till råolja. Fram till detta 1920-talet var kolet den viktigaste råvaran för energiutvinnande men i takt med att utvinnandet av råolja ökade, blev det också en allt viktigare produkt för den kemiska industrin. Den allra första petrokemiska produkten var isopropanol vilket användes som lösningsmedel samt för att framställa aceton.

Petrokemiska ämnen utvinns, som namnet antyder, framför allt från petroleum men också från andra fossila bränslen som exempelvis kol eller gas. Även förnybara resurser som majs eller sockerrör används inom denna industri. De flesta av dessa produkter går sedan vidare till andra industrier där de transformeras till produkter ämnade för konsumtion. Många av dessa kemikalier används till exempel inom jordbruket i form av konstgödsel. Det är dock inte det enda användningsområdet. Även läkemedel, diverse syntetiska textilier och plast som används inom livsmedelsindustrin kommer från denna framställning.

Faktum är att större delen av de produkter vi använder i vår vardag på ett eller annat sätt är en produkt av den petrokemiska industrin. Du återfinner ämnen framställda i denna industri i kosmetika, TV-apparater, datorer och till och med solpaneler och vindturbiner. I stort sett allt som inte är tillverkat av naturmaterial eller metaller härstammar från den petrokemiska industrin. Det innefattar också skyddsutrustning för militär, brandmän och poliser. Allt från din mascara och tupperware-burken i din kyl till syntetiska smörjoljor och kevlarvästar på den svenska fredsstyrkan i Afghanistan innehåller petrokemiska ämnen.

Petrokemisk industri innebär alltid industri i stor skala. Ofta producerar de inte bara petrokemiska ämnen utan även relaterade produkter. De allra största industriorterna inom denna kategori finner du bland annat i Louisiana i USA, Teesside i England, Rotterdam i Holland och i Dahej i Indien. Nyligen har även Saudiarabien satt igång med petrokemisk framställning i stor skala. Även Sverige har en egen petrokemisk industri – den återfinner man i Stenungsund. I Stenungsund framställs polyeten som används när man tillverkar plastprodukter. Vanligast är att detta ämne används för flaskor, burkar och plastkassar, men det används också för att göra stuprör, plastfolie, kabelisolering, glidytor på skidor och i olika syntetiska material i kläder. Industrin har kommit att bli en betydande del av Stenungsunds ekonomi.