Skapa säkerhet och trivsel med ett arbetsmiljöledningssystem

arbetsmiljöPå varje arbetsplats ska det enligt svensk lag finnas ett arbetsmiljöarbete. Det innebär att företag och organisationer är skyldiga att på ett systematiskt sätt arbeta för att upprätthålla en bra arbetsmiljö. Det handlar dock inte bara om att göra vad lagen säger utan en bra arbetsmiljö ger glada arbetstagare som mår bra och förmodligen presterar bättre. Vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete innebär går vi igenom i denna artikel.

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön innefattar allt som kan påverka personalen på en arbetsplats. Alltifrån stress och relationer till den fysiska omgivningen som luft, ljud, ljus och säkerhet. En dålig arbetsmiljö kan innehålla brister i ledarskapet hos cheferna, mobbing bland kollegorna, för hög arbetsbelastning, brister i skyddsutrustning, för mörkt eller för ljust för arbetsuppgifterna, dammig eller möglig luft utan ventilation, för hög ljudvolym och så vidare. Arbetsmiljölagen i Sverige säger att företag är tvungna att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Om man har ett bra arbetsmiljöledningssystem säkerställer man helheten och detaljer som annars kan vara lätta att glömma bort. Det första man gör är att undersöka arbetsmiljön för att göra adekvata riskbedömningar. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Är det något som inte fungerar alls? Hittar man risker eller brister behöver dessa åtgärdas och sedan genomförs en uppföljning. En del av ledningssystemet är att genomföra skyddsronder. Då undersöker man platsens arbetsmiljö och noterar faktorer både i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Förändring och utveckling

Genom ett bra arbetsmiljöledningssystem upptäcker man direkta brister som kan medföra obehag eller till och med fara för de anställda. Detta måste förstås åtgärdas. Ett fungerande system kommer även uppmuntra till förbättringar av den arbetsmiljö som råder och hur man kan utveckla verksamheten för att blir ännu bättre och mer trivsam. Som anställd på ett företag ska man känna sig trygg och man ska trivas. Det är vad ett arbetsmiljöarbete jobbar mot.