Smide – rör, balkar och räcken

smideDet finns flera typer av byggnadssmide. Det handlar såväl om att skapa dekorativa utsmyckningar som hållfasta bärande konstruktioner. Trapp- och balkongräcken faller inom bda kategorierna. De ska självklart vara säkra och hålla för påfrestningar, men också vara stiliga. Ett smidesräcke är något som smyckar ut byggnaden. Andra typer av buggnadssmide är rent praktiska. Det kan handla om att forma och svesa samman bärande baklar på vilka ett golv eller tak vilar.

Behöver du anlita ett företag för byggnadssmide kan vi rekommendera Larssons Svets & Smide.