Vårda betonggolvet

En anledning till att man bör slipa sina betonggolv är att de med tiden nöts och därmed också drar åt sig smuts och damm. Förutom att faran för förkylningar och allergier med mera ökar så påverkar det arbetsmoralen och det allmänna intrycket av det hem eller de lokaler där golvet finns. I det långa loppet är det alltså inte tillräckligt att bara tvätta och rengöra golvet utan det behöver också återställas till sin ursprungliga funktion och form.

Vad som låg bakom beslutet att lägga betonggolvet en gång i tiden avgör vilken struktur det ursprungliga golvet fick. Om det är gjort av ett grövre material kan man överväga att fylla upp ytan med ny betong så att det blir jämnare. Hur man än tänker bör man ändå se till att återställa den ursprungliga golvytan.

Vid slipning av ett betonggolv är det flera moment som ska genomföras.

En första åtgärd är givetvis att ta bort all lös smuts och damm. Det kan göras med en vanlig borste och vatten.

Nästa åtgärd blir att ta fram slipmaskinen och sätta på ett lämpligt slipelement. Normalt är det en skiva med elementet som fästs på maskinen. Slipskivor finns av olika finhetsgrad beroende vilken putsningseffekt man eftersträvar.