Att tänka på när du lämnar in bilen

Undvik problem

Enligt National Consumer Institute, är sektorn för mekaniska verkstäder den femte i ordningen som oftast får klagomål varje år – endast slagen av klagomål mot telefonbolag, transportfirmor, samt finans- och bostads-bolag. För att undvika problem är det första du ska göra att begära en skriftlig prisuppgift och inte överenskomma någonting alls muntligt utan ett dokument som bekräftar din version. Utan detta dokument går det nämligen inte att göra någon reklamation. Dessutom rekommenderas det att besöka verkstäder som ger prisuppgifter gratis och inte tar någon som helst avgift för den tid det tar dem att lokalisera felet på din bil.

Specialisering

Var försiktig med att ta din bil till en verkstad som inte erbjuder den specialisering du söker. Om du t.ex. har en Porsche så vänder du dig såklart till en Porsche-verkstad. Det finns nämligen verkstäder som tar på sig jobbet, chansar, försämrar felet och till och med kan orsaka fler fel på din bil.

Synliga priser

Alla verkstäder bör ha sina priser synliga för alla kunder, särskilt priset för arbetad timme. Dessa uppgifter är bra att känna till innan du lämnar in din bil i en verkstad. Priserna kan nämligen variera en hel del.

Öppettider

Verkstadens öppettider bör också vara synliga för allmänheten. Det bör även finnas en skylt med kundens rättigheter, som till exempel kundens rätt att reklamera. En prislista för andra utgifter bör också existera. Där ska det stå hur mycket det kan kosta att till exempel låta bilen vara kvar på verkstaden fler dagar än väntat efter dess reparation m.m.

Officiella och icke officiella verkstäder

Sedan 2010 tillåts det enligt lag inom EU att ta bilen till icke officiella verkstäder, även under garantiperioden. Det är dock viktigt här att verkstaden i fråga kan erbjuda samma kvalitet på servicen som märkesverkstäderna, och vid varje service stämpla och skriva under garantin samt att notera vilken typ av service som har blivit utförd enligt underhållsplaneringen.